Img_59cf45cc29fdef13ec0d832f5b7279934f2e40bf
Koto-ku, Tokyo / PENTAX K10D
Img_eb3b31731d59b42ad44e74812ff7b9c2803a6156
Suginami-ku, Tokyo / PENTAX K10D
Img_71babfb8d30d02524ba4d3378b17c267c5fa1128
Minato-ku, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅲ