Img_02a531b41667aa92c8a44ad55fda7236a059bc8f
Urayasu-city, Chiba / PENTAX K20D
Img_3f08c04f9d4013d79c4eaecbb44ec56e334d839b
Urayasu-city, Chiba / RICOH GR DIGITAL Ⅲ
Img_c65ed99c5a9cee727f09d7ffa9b2af235b41cc14
Urayasu-city, Chiba / RICOH GR DIGITAL Ⅲ
Img_2a0e71907a59c95a11b7956c964f2a1f0cbc503d
Urayasu-city, Chiba / PENTAX K20D
Img_0f44308bd8453eb36359caef9c28f96c53fa962b
Urayasu-city, Chiba / RICOH GR DIGITAL Ⅲ
Img_6422525ebc27053da78fc93cff33a791e89a2ad7
Urayasu-city, Chiba / PENTAX K20D
Img_ca98862377635fecf231b4b145e2b708bc5566a9
Utsunomiya-city, Tochigi / PENTAX K20D
Img_f169ef688eb31afaac4de3ea106fb3b9896d0c14
Utsunomiya-city, Tochigi / PENTAX K20D