Img20091002212340
Hidaka-city, Saitama / RICOH GR DIGITAL Ⅱ
Img20091002212414
Hidaka-city, Saitama / RICOH GR DIGITAL Ⅱ
Img20091002212507
Hidaka-city, Saitama / PENTAX K20D
Img20091003220348
Hidaka-city, Saitama / PENTAX K20D
Img20091003220422
Hidaka-city, Saitama / PENTAX K20D
Img20091004223826
Hidaka-city, Saitama / PENTAX K20D
Img20091004223900
Hidaka-city, Saitama / PENTAX K20D
Img20091005205559
Hidaka-city, Saitama / PENTAX K20D
Img20091005205641
Hidaka-city, Saitama / PENTAX K20D
Img20091006225457
Hidaka-city, Saitama / PENTAX K20D
Img20091008204317
Hidaka-city, Saitama / PENTAX K20D
Img20091008204350
Hidaka-city, Saitama / PENTAX K20D
Img20091010110931
Hidaka-city, Saitama / PENTAX K20D
Img20091011001542
Hidaka-city, Saitama / PENTAX K20D
Img20091011001621
Hidaka-city, Saitama / PENTAX K20D
Img20091011233903
Hidaka-city, Saitama / PENTAX K20D
Img20091011234003
Hidaka-city, Saitama / RICOH GR DIGITAL Ⅱ
Img20091012194402
Hidaka-city, Saitama / PENTAX K20D
Img20091015200939
Suginami-ku, Tokyo / PENTAX K20D
Img20091015201010
Suginami-ku, Tokyo / PENTAX K20D
Img20091017140247
Suginami-ku, Tokyo / PENTAX K20D
Img20091017140319
Suginami-ku, Tokyo / PENTAX K20D
Img20091018084200
09.2009 Award Winning !! / Shinagawa-ku, Tokyo / PENTAX K20D
Img20091019215532
Shinagawa-ku, Tokyo / PENTAX K20D
Img20091019215617
Shinagawa-ku, Tokyo / PENTAX K20D
Img20091020234926
Shibuya, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅱ
Img20091021205808
Shibuya, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅱ
Img20091021205845
Shibuya, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅱ
Img20091022230221
Tsukishima, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅱ
Img20091022230257
Tsukishima, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅱ
Img20091024205638
Ginza, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅱ
Img20091024205747
Ginza, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅱ
Img20091025212445
Ginza, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅱ
Img20091025212527
Ginza, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅱ
Img20091026205115
Kachidoki, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅱ
Img20091026205215
Kachidoki, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅱ
Img20091028201651
Kachidoki, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅱ
Img20091028201724
Kachidoki, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅱ
Img20091029202159
Kachidoki, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅱ
Img20091029202235
Kachidoki, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅱ
Img20091030202208
Kachidoki, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅱ
Img20091031201427
Toyohashi-city, Aichi / PENTAX K20D
Img20091031201458
Toyohashi-city, Aichi / PENTAX K20D