Img20070901135905
Toyohashi-city, Aichi / DSLR-PENTAX-forum
Img20070902091101
Toyohashi-city, Aichi / DSLR-PENTAX-forum
Img20070902091128
Toyohashi-city, Aichi / DSLR-PENTAX-forum
Img20070902091258
Toyohashi-city, Aichi / DSLR-PENTAX-forum
Img20070903074320
Haneda Airport, Tokyo / DSLR-PENTAX-forum
Img20070903235421
Haneda Airport, Tokyo / DSLR-PENTAX-forum
Img20070904212405
Haneda Airport, Tokyo / DSLR-PENTAX-forum
Img20070905225255
Haneda Airport, Tokyo / DSLR-PENTAX-forum
Img20070906222725
Haneda Airport, Tokyo / DSLR-PENTAX-forum
Img20070907224544
Haneda Airport, Tokyo / DSLR-PENTAX-forum
Img20070908185718
Haneda Airport, Tokyo / DSLR-PENTAX-forum
Img20070909185506
Haneda Airport, Tokyo / DSLR-PENTAX-forum
Img20070911001917
Koto-ku, Tokyo / DSLR-PENTAX-forum
Img20070911222708
Koto-ku, Tokyo / DSLR-PENTAX-forum
Img20070912220151
Nezu Bunkyo-ku, Tokyo / DSLR-PENTAX-forum
Img20070913214224
Nezu Bunkyo-ku, Tokyo / DSLR-PENTAX-forum
Img20070915075808
Nezu Bunkyo-ku, Tokyo / DSLR-PENTAX-forum
Img20070915203149
Nezu Bunkyo-ku, Tokyo / DSLR-PENTAX-forum
Img20070916115252
Nezu Bunkyo-ku, Tokyo / DSLR-PENTAX-forum
Img20070917084608
Nezu Bunkyo-ku, Tokyo / DSLR-PENTAX-forum
Img20070918001108
Yanaka Taito-ku, Tokyo / DSLR-PENTAX-forum
Img20070918211813
Yanaka Taito-ku, Tokyo / DSLR-PENTAX-forum
Img20070919233509
Yanaka Taito-ku, Tokyo / DSLR-PENTAX-forum
Img20070919233539
Yanaka Taito-ku, Tokyo / DSLR-PENTAX-forum
Img20070921003440
Yanaka Taito-ku, Tokyo / DSLR-PENTAX-forum
Img20070921222636
Yanaka Taito-ku, Tokyo / DSLR-PENTAX-forum
Img20070923084703
Nippori Arakawa-ku, Tokyo / DSLR-PENTAX-forum
Img20070923181602
Nippori Arakawa-ku, Tokyo / DSLR-PENTAX-forum
Img20070924092645
Kameido Koto-ku, Tokyo / DSLR-PENTAX-forum
Img20070924221815
Kameido Koto-ku, Tokyo / DSLR-PENTAX-forum
Img20070925220059
Chushu-no-Meigetsu Koto-ku, Tokyo / DSLR-PENTAX-forum
Img20070927072010
Kameido Koto-ku, Tokyo / DSLR-PENTAX-forum
Img20070927235013
Kameido Koto-ku, Tokyo / DSLR-PENTAX-forum
Img20070929104159
Kameido Koto-ku, Tokyo / DSLR-PENTAX-forum
Img20070930191818
F1 2007 JAPANESE GP in FUJI SPEEDWAY, Shizuoka / DSLR-PENTAX-forum
Img20070930191845
F1 2007 JAPANESE GP in FUJI SPEEDWAY, Shizuoka / DSLR-PENTAX-forum